Pel que fa a les notícies sobre nous medicaments, cal tenir en compte que sovint el medicament està encara en fase d'investigació i no ha passat per la fase clínica. Per tant, i si es comprova que té resultats positius, encara pot trigar uns anys.

Pages